logo

ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, KONTROLA KLIMATIZACÍ V BRNĚ

Pro bezporuchový a čistý chod klimatizace je zapotřebí pravidelný servis a údržba. Tato činnost bývá často zanedbána. Při chlazení dochází ve vnitřní jednotce ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a ta spolu s prachem, který se při špatné údržbě uvolní z filtrů (projde filtrem), tvoří dokonalou podmínku pro tvorbu množení zárodků, bakterií a roztočů. To může mít za následek zápach z klimatizace nebo výskyt různých zdravotních potíží (zejména oční, plicní a dýchací potíže). Mezi minimální údržbu patří čištění a dezinfekce kondenzátoru a výparníku klimatizace, popř. výměna filtrů, kdy jsou nečistoty, viry a bakterie zlikvidovány.

Pro správnou funkci klimatizace je pak nutná také kontrola těsnosti chladicího okruhu a stavu chladicí náplně, kde může nastat povinnost revize dle novely zákona č. 517/2014 o RL a F-plynech.

  • kontrola a zkouška ventilátorů a kompresoru
  • celková funkční zkouška zařízení a kontrola nastavení

Prvotřídní klimatizace s montáží a servisem po Brně i okolí

Naším cílem totiž není prodat klimatizaci za každou cenu. Naopak vám raději poradíme, jaké řešení bude ve vašem případě nejlepší. Zda si klimatizaci vůbec pořídit, jaký systém zvolit a do kterých místností jednotky instalovat. Myslíme na vše – a úplně nejvíc na to, abyste byli s konečným výsledkem spokojení. My klimatizace umíme.

Chodit umíme i v tepelných čerpadlech, vyznáme se v problematice domácího a průmyslového chlazení, ochlazování či mražení skladů a provádíme navíc revize dle nařízení komise (ES) 303/2008 na kontrolu těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami. Nemluvíme jen tak do větru – naše znalosti máme podložené získanými certifikáty.

Podívat se na nabídku klimatizací